Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
10/05/2021
Hiện nay, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang phức tạp và không thể lường trước. Nhằm hạn chế dịch lây lan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tổ chức thi, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoãn thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 1 năm 2021
07/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
06/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
04/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”
04/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”
29/04/2021
Trong tuần từ 19-23/4/2021, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) và CTCP Tập đoàn ASG (ASG)