Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
11/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Hữu Khanh, địa chỉ: Số 6 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
11/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Hùng, địa chỉ: 71 đường 40-CL, Ventura, Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
11/06/2021
Ngày 09/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu
10/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 138/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Văn Giáo (địa chỉ: Duy Tân, phường An Cựu, Tp. Huế)
10/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Minh Như (địa chỉ: Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, tp. Hồ Chí Minh)
10/06/2021
Ngày 07,08/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 129/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 132/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Doanh (Tập thể Cục Hậu Cần, tổ 11 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Thảo (Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)