Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
30/07/2021
Ngày 29/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật (địa chỉ: LP3-SL17 Đường Long Phú 3, Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội)
29/07/2021
Ngày 27/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 204/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Thủy Sơn.
27/07/2021
Ngày 23/07/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quốc Bình.
27/07/2021
Ngày 23/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ: Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội
26/07/2021
Ngày 22/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 202/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Anh Quyết (địa chỉ: xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
23/07/2021
Ngày 20/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 465/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Mạnh Duy (Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên)