Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
20/11/2020
Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 778/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam (Địa chỉ: Số 17, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)
18/11/2020
Ngày 16/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 308/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gia Lai CTC (Công ty)
13/11/2020
Ngày 12/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Hữu Đông, địa chỉ: Phù Lưu, Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng
11/11/2020
Ngày 09/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 304/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (Công ty)
06/11/2020
Ngày 06/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 713/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trương Văn Dũng.
06/11/2020
Ngày 04/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Công ty)