Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Trung
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 147/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Triệu Quốc Hoàn.
18/06/2021
Ngày 17/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Trung.
16/06/2021
Ngày 14/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 143/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần, địa chỉ: 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
15/06/2021
Ngày 14/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 144/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát (địa chỉ: tầng 20, số 53-55 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)