Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
05/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/2022/BC-CVN ngày 3/8/2022 của CTCP Vinam (Công ty/HNX: CVN). Theo đó, CVN đã bán 9.899.997 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán)
05/08/2022
Ngày 01/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cencon Việt Nam (Mã CK: CEN tại Upcom).
04/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 28/2022/TB-NAG ngày 29/07/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Công ty/HNX: NAG). Theo đó, Công ty đã chào bán thêm 13.965.400 cổ phiếu ra công chúng (chiếm 83,71% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
09/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 332/BC-NBS ngày 26/07/2022 của Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSteel (Mã chứng khoán: TNB tại Upcom).
09/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đề ngày 01/08/2022 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Công ty).
08/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Tổng CTCP Dệt may Nam Định (mã chứng khoán: NDT tại Upcom)
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
05/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 70/2022/BC-LBM ngày 28/7/2022 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã cổ phiếu: LBM, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
03/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 757/BC-VTCB ngày 25/7/2022 của CTCP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Mã chứng khoán: VDB tại UPCOM).
27/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công ty/HNX: NTP) theo Báo cáo số 42/BC-HĐQT ngày 22/7/2022
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
04/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng - Công ty cổ phần chứng khoán FPT (Công ty FPTS).
03/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo báo cáo số 0558/2022/HĐQT-TCB ngày 04/07/2022 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã cổ phiếu: TCB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
03/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán: MCH tại Upcom) theo báo cáo phát hành số 0722/2022/BC ngày 22/7/2022.
Phát hành riêng lẻ
04/08/2022
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS.
03/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo giấy đăng ký số 298/HECII ngày 20/06/2022 của CTCP Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi II (mã chứng khoán: HEC tại Upcom).
01/08/2022
Ngày 27/7/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 268/BCKQCB-HHG ngày 22/7/2022 của CTCP Hoàng Hà (Công ty/ Mã CK: HHG).
Giao dịch cổ phiếu quỹ
13/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo bán cổ phiếu theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 03/2022KDC-BCPQ ngày 28/06/2022 của CTCP Tập đoàn Kido (mã cổ phiếu: KDC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
06/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo báo cáo số 172/2022/CV-HĐQT ngày 06/06/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã cổ phiếu: VPB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
15/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Thép Nhà Bè theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 223/BC-NBS ngày 06/06/2022
Chào mua công khai
07/07/2022
Ngày 05/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Công ty) theo Báo cáo số 99/2022/APSC-CV ngày 05/7/2022 cùng các tài liệu đi kèm.
29/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã cổ phiếu VAF, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 7/6/2022 của ông Nguyễn Ngọc Thạch
21/04/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai số 10/2022/BC-ASGL ngày 12/4/2022 của CTCP Logistics ASG (Công ty) đối với cổ phiếu CTCP Vinafco