Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG) ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 11/5/2021 của cổ đông Phan Tuấn Nghĩa
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KS
07/05/2021
Ngày 5/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt.
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 92/FPT-FAF ngày 20/04/2021 của CTCP FPT (mã cổ phiếu: FPT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành 01/2021BCPH ngày 26/04/2021 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã cổ phiếu: HPG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 31/2021/NHA-BC ngày 20/4/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã cổ phiếu: NHA – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/CV-HĐQT ngày 16/04/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã cổ phiếu: SAV, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 49/CV-TCG-O.LG ngày 12/04/2021 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã cỏ phiếu: TCM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Báo cáo số 07/2021/DGW-TGĐ ngày 14/04/2021 của Công ty cổ phần Thế giới số (Mã CP: DGW – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
11/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
06/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phát hành số 11/SAFI -2021 ngày 17/03/2021 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI
Phát hành riêng lẻ
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 123/2021-CV-NVLG ngày 23/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va
28/04/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 102/2021-CV-NVLG ngày 6/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
27/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I (Mã Chứng khoán: VNY – Upcom).
Giao dịch cổ phiếu quỹ
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Phú Tài (Mã CP: PTB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 36/BC-GIL ngày 13/04/2021 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã CP: GIL – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Cao su Đồng Phú (mã cổ phiếu: DPR, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
Chào mua công khai
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
26/11/2020
Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT).