Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/BC-DNP ngày 19/11/2020 của CTCP Nhựa Đồng Nai (Công ty/DNP).
18/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2) theo Báo cáo số 1633/2020/CV-HDBank ngày 11/11/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
18/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Báo cáo số 693/2020/BC-CII ngày 10/11/2020 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
20/11/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 27/2020/BC-CVN ngày 18/8/2020 của Công ty Cổ phần VINAM (Mã CK: CVN).
18/11/2020
Ngày 29/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
18/11/2020
Ngày 12/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 578/2020/PĐ-TC ngày 11/11/2020 của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
24/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành số 72/BC-VCC-HĐQT ngày 16/11/2020 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Mã chứng khoán: CTR - Upcom)
24/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP
13/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 828/NTC-TCKT ngày 27/10/2020 của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
17/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 296/2019/CV-LDG ngày 6/10/2020 của CTCP Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG; niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
17/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 136/2020/BC-NRC ngày 6/11/2020 của CTCP Bất động sản Netland
12/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 149BC/GHC ngày 22/10/2020 của CTCP Thủy điện Gia Lai
Phát hành riêng lẻ
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 322/2020-CV-NVLG ngày 6/11/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
18/11/2020
Ngày 17/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 số 666/2020/LICOGI13-BC ngày 16/11/2020 của CTCP Licogi 13 (Mã CK: LIG)
17/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cố phiếu riêng lẻ ngày 6/11/2020 của CTCP Masan High-Tech Materials
Giao dịch cổ phiếu quỹ
24/11/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 05.20/BC-ONE ngày 06/11/2020 của Công ty cổ phần Truyền thông số 1
18/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 159/CV-PSD ngày 5/11/2020 của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
13/11/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo Báo cáo số 7320/CV-TLG ngày 15/10/2020 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã CK: TLG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
Chào mua công khai
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Đặng Văn Long thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10.
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10.
19/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo báo cáo ngày 08/10/2020 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX)