Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
29/04/2021
Ngày 28/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 23/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis
26/04/2021
Ngày 23/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát từ ngày 23/4/2021 đến ngày 22/8/2021
23/04/2021
Ngày 23/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 53/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber
23/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty).
23/04/2021
Ngày 22/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital
22/04/2021
Ngày 22/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 2 năm 2021 cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam