Skip to content
Hội thảo về khuôn khổ pháp lý điều chỉnh công nghệ tài chính trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật TAIEX DEVCO
Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật TAIEX DEVCO do Ủy ban châu Âu tài trợ, ngày 2-3/12,2021, “Hội thảo về khung pháp lý điều chỉnh công nghệ tài chính (fintech)” đã được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến dành cho các cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Buổi hội thảo hân hạnh có được sự tham dự của ông Koen Duchateau, Trưởng ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Alexander Nowakowki, Đại diện Đại sứ quán Ba Lan, Mihaela Rutjens, Phó trưởng Phái đoàn Romania, và đại diện các khách mời từ Ủy ban châu Âu, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội, và Tổ chức Quốc tế Đức GIZ. Chuyên gia của hội thảo bao gồm các ông Piotr Przybylek, Thanh tra chính, Cơ quan Điều tra Tài chính, ông Sorin Sorescu, chuyên gia tư vấn pháp luật, Thanh tra chính, Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đây là Hội thảo thứ 2 trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật TAIEX DEVCO dành cho UBCKNN trong năm 2021, và là hội thảo đầu tiên về nội dung fintech sau hội thảo về tài chính bền vững và trái phiếu xanh diễn ra vào tháng 7/2021.
 Thông báo tổ chức Hội nghị “Quy định pháp lý về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Quy định pháp lý về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ” theo hình thức trực tuyến.
Thông báo tổ chức Hội nghị “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng”
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” theo hình thức trực tuyến.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
6
Video
Không có nội dung media