Skip to content
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hành trình bền bỉ tạo lập giá trị
Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội (tiền thân là Trung tâm GDCK Hà Nội) chính thức khai trương hoạt động vào ngày 8/3/2005, muộn hơn 5 năm so với thời điểm khai trương hoạt động của Sở GDCK Tp.HCM và 9 năm sau khi UBCKNN được thành lập. Cùng với hành trình 25 năm TTCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội đã có chặng đường xây dựng và phát triển đầy quyết tâm, sáng tạo và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Khởi đầu với hoạt động đấu giá cổ phần, phục vụ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, sau đó là các thị trường giao dịch cho từng loại hàng hoá điển hình của thị trường chứng khoán (TTCK) được lần lượt khai trương và đưa vào vận hành, đó là thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) rồi tới TTCK phái sinh. Cho tới nay, mô hình một Sở ba thị trường trên một nền công nghệ tự chủ hiện đại tại HNX đã được hiện thực hoá thành công và ngày càng phát huy vai trò hết sức có ý nghĩa trong việc xây dựng kênh đầu tư, huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho thị trường, cho cộng đồng doanh nghiệp và công chúng đầu tư.
25 năm chặng đường hội nhập quốc tế ngành chứng khoán
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, TTCK Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, cũng như từng bước tạo dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của TTCK Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nâng cao mức độ tín nhiệm quốc gia, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Quá trình này không thể thiếu sự đóng góp của những nỗ lực không ngừng về hợp tác quốc tế trên tất cả phương diện song phương, đa phương và hội nhập quốc tế.
25 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
Trải qua 25 năm thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và 21 năm vận hành thị trường, trên cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến 2010 (theo Quyết định số 162/2003/QĐ-TTg ngày 05/8/2003) và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 252/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012) theo từng giai đoạn, TTCK Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.
6
Video
Không có nội dung media