Skip to content
ssc.gov.vn
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 14/1/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Về phía UBCKNN có Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN và Ban Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), cùng toàn thể công chức, viên chức UBCKNN.
Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, BCTN và việc gia hạn BCTC đối với CTĐC theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC). Thông tư số 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. UBCKNN hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, BCTN và việc gia hạn BCTC đối với CTĐC theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020 và việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng công chức UBCKNN thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020 và việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức UBCKNN năm 2020
Ngày 07/01/2021, UBCKNN tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Ủy ban, các Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban.