Skip to content
ssc.gov.vn
 Thông báo tổ chức Hội nghị “Quy định pháp lý về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Quy định pháp lý về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ” theo hình thức trực tuyến.
Thông báo tổ chức Hội nghị “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng”
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” theo hình thức trực tuyến.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hành trình bền bỉ tạo lập giá trị
Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội (tiền thân là Trung tâm GDCK Hà Nội) chính thức khai trương hoạt động vào ngày 8/3/2005, muộn hơn 5 năm so với thời điểm khai trương hoạt động của Sở GDCK Tp.HCM và 9 năm sau khi UBCKNN được thành lập. Cùng với hành trình 25 năm TTCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội đã có chặng đường xây dựng và phát triển đầy quyết tâm, sáng tạo và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Khởi đầu với hoạt động đấu giá cổ phần, phục vụ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, sau đó là các thị trường giao dịch cho từng loại hàng hoá điển hình của thị trường chứng khoán (TTCK) được lần lượt khai trương và đưa vào vận hành, đó là thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) rồi tới TTCK phái sinh. Cho tới nay, mô hình một Sở ba thị trường trên một nền công nghệ tự chủ hiện đại tại HNX đã được hiện thực hoá thành công và ngày càng phát huy vai trò hết sức có ý nghĩa trong việc xây dựng kênh đầu tư, huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho thị trường, cho cộng đồng doanh nghiệp và công chúng đầu tư.
6
Video
Không có nội dung media