Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020 thông báo tới thí sinh tham dự kỳ thi Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Thông báo triển khai hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro)
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thực hiện nâng cấp hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng. Để hỗ trợ các công ty trong việc gửi báo cáo và công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro),UBCKNN thông báo một số nội dung để các công ty được biết và thực hiện
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và thời gian, địa điểm dự kiến thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và thời gian, địa điểm dự kiến thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020.
UBCKNN chủ trì Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN lần thứ hai năm 2020
Ngày 10/11/2020, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ trì Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ hai năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong khu vực ASEAN và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)