Skip to content
ssc.gov.vn
Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp
Ngày 23 - 24/10/2020, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng cho gần 50 đồng chí là bí thư, phó bí thư và cấp ủy chi bộ các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ.
Ngành Tài chính hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính ủng hộ một ngày lương nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán
Thông báo tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-BTC ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020, UBCKNN thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức UBCKNN.
UBCKNN công bố Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được hợp nhất từ 02 Thông tư