Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Trung
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 147/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Triệu Quốc Hoàn.
18/06/2021
Ngày 17/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Trung.
16/06/2021
Ngày 14/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 143/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần, địa chỉ: 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Khiếu nại tố cáo
Chọn đơn
Đơn thư
* Họ tên
* Số CMTND
* Địa chỉ
Điện thoại
* Email
* Tiêu đề
File đính kèm
(File đính kèm phải có dung lượng < 3MB)
* Nội dung
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận
Đổi mã khác