Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
11/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Hữu Khanh, địa chỉ: Số 6 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
11/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Hùng, địa chỉ: 71 đường 40-CL, Ventura, Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
11/06/2021
Ngày 09/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu
10/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 138/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Văn Giáo (địa chỉ: Duy Tân, phường An Cựu, Tp. Huế)
10/06/2021
Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Minh Như (địa chỉ: Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, tp. Hồ Chí Minh)
Khiếu nại tố cáo
Chọn đơn
Đơn thư
* Họ tên
* Số CMTND
* Địa chỉ
Điện thoại
* Email
* Tiêu đề
File đính kèm
(File đính kèm phải có dung lượng < 3MB)
* Nội dung
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận
Đổi mã khác