Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử:
Số giấy:
Ngày xuất bản:
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Sự ra đời và phát triển của các quỹ đầu tư trái phiếu (ĐTTP) đã mang lại tác động tích cực khi huy động được vốn từ các cá nhân nhỏ lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho Chính phủ, doanh nghiệp, đóng góp chung vào sự ổn định, phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK).