Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 10
Số giấy: 276
Ngày xuất bản: 10/2021
10 - 10/2021 (276)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Ngày 24/9/2009, sau hơn 4 năm thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về việc xây dựng và hiện thực hóa Đề án Xây dựng thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) chuyên biệt ban hành theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 15/1/2008, thị trường TPCP chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tháng 9/2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế quý III có bức tranh ảm đạm do ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 khiến các chỉ số chính đi ngang và có xu hướng tích lũy
Phát triển các sản phẩm tài chính bền vững
Thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam – Nhìn từ khía cạnh chính sách