Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 9
Số giấy: 275
Ngày xuất bản: 09/2021
9 - 09/2021 (275)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) tháng 8 khép lại 22 phiên giao dịch đầy biến động với 13 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, bên cạnh đó tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng khi các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội được áp dụng tại nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước.
Hỏi đáp chứng khoán
Đề nghị cho biết điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng (CTĐC)?
Nâng cao năng lực thanh tra giám sát trên TTCK
Qua 21 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, với quy mô huy động vốn qua TTCK giai đoạn 2011 - 2020 đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng, gấp 10 lần so với giai đoạn 2000 - 2010, đóng góp bình quân 19,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hôi.
Diễn đàn chứng khoán
Hệ thống quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund - ETF) phát triển mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong vòng 05 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2020