Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 8
Số giấy: 274
Ngày xuất bản: 08/2021
8 - 08/2021 (274)
Danh sách ấn phẩm
Kinh nghiệm quốc tế
Nền kinh tế Trung Quốc được dự đoán sẽ lớn ngang với Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào năm 20501. Trong thập kỷ tới, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc có thể sẽ duy trì trên 4%. Khi thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa với thế giới bên ngoài, cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) ngày càng mở rộng
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tháng 7/2021 đã đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc. Sau khi vượt đỉnh lịch sử trong tháng 5 và 6/2021, các chỉ số chính đã quay đầu giảm điểm khiến giới đầu tư không khỏi hụt hẫng
Phỏng vấn - Trao đổi
Xây dựng Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 là một trong những mục tiêu quan trọng mà Chính phủ giao cho ngành Chứng khoán để định hình mục tiêu, giải pháp phát triển TTCK, thị trường vốn về dài hạn
Giới thiệu văn bản mới
Ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC (Thông tư 58) hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh
Kỷ niệm 4 năm thị trường chứng khoán phái sinh
Dấu mốc quan trọng trên thị trường chứng khoán phái sinh
Hỏi đáp chứng khoán