Skip to content
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 272
Số giấy: 6
Ngày xuất bản: 06/2021
272 - 06/2021 (6)
Danh sách ấn phẩm
Phát triển tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, ngành quỹ đã dần khẳng định vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2020, ngành quỹ Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô và loại hình quỹ đầu tư chứng khoán (ĐTCK).
Diễn đàn chứng khoán
Trong những năm gần đây, xu hướng thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế bền vững và bao trùm trong lĩnh vực tài chính ngày càng tích cực, cùng với nỗ lực đóng góp của tất cả các bên từ Chính phủ, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và toàn thể xã hội
Toàn cảnh - Sự kiện
Sau khi đạt đỉnh lịch sử vào tháng 4, chỉ số VN Index trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) trong tháng 5 tiếp tục đi lên chinh phục những đỉnh cao mới. Trong khi đà tăng của phần lớn các thị trường chứng khoán (TTCK) trên thế giới đã chững lại, thậm chí một số thị trường không thoát khỏi định kiến “Sell in May” thì TTCK Việt Nam vẫn tiếp tục thăng hoa