Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 272
Số giấy: 6
Ngày xuất bản: 06/2021
272 - 06/2021 (6)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Trong những năm gần đây, xu hướng thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế bền vững và bao trùm trong lĩnh vực tài chính ngày càng tích cực, cùng với nỗ lực đóng góp của tất cả các bên từ Chính phủ, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và toàn thể xã hội
Toàn cảnh - Sự kiện
Sau khi đạt đỉnh lịch sử vào tháng 4, chỉ số VN Index trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) trong tháng 5 tiếp tục đi lên chinh phục những đỉnh cao mới. Trong khi đà tăng của phần lớn các thị trường chứng khoán (TTCK) trên thế giới đã chững lại, thậm chí một số thị trường không thoát khỏi định kiến “Sell in May” thì TTCK Việt Nam vẫn tiếp tục thăng hoa