Skip to content
ssc.gov.vn
Chuyên mục
Tháng 07/2018
Tạp chí Chứng khoán
Số 2018 - 07/2018 (2018)
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 4
Số giấy: 270
Ngày xuất bản: 04/2021
4 - 04/2021 (270)
Danh sách ấn phẩm
Hoàn thiện khung khổ pháp lý về chứng khoán phái sinh
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh và đang lấy ý kiến các bên liên quan và thành viên thị trường để gấp rút hoàn thiện. Nhìn chung, dự thảo Thông tư đã được UBCKNN soạn thảo tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Về cơ bản, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đồng ý với dự thảo Thông tư
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vừa khép lại quý I/2021 với nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận. Cùng với sự tăng trưởng tích cực về điểm số, thanh khoản thị trường cũng lập kỷ lục với hàng loạt phiên giao dịch trên 15.000 tỷ đồng
Diễn đàn chứng khoán
Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO)2 đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2021 - 2022, chủ yếu tập trung đến các giải pháp ứng phó với những căng thẳng thị trường do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian qua, IOSCO đã có những hoạt động tích cực nhằm ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến ổn định tài chính, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động của tổ chức trung gian tài chính phi ngân hàng
Phỏng vấn - Trao đổi
Tái cơ cấu doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những vấn đề quan trọng giúp thúc đẩy các DNNN sớm hoàn thành quy trình quản trị công ty (QTCT) minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là tại các công ty đại chúng (CTĐC) có vốn nhà nước