Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 268
Số giấy: 1
Ngày xuất bản: 01/2021
268 - 01/2021 (1)
Danh sách ấn phẩm
Phỏng vấn - Trao đổi
Nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ đại dịch COVID -19 trong năm 2020, nhưng có thể nói việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã giúp Việt Nam không bị rơi vào suy thoái mà vẫn giữ được đà tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt trong các quý cuối năm. Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán (TTCK) cũng chịu một số ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên việc mặt bằng lãi suất giảm khá nhanh là nhân tố khiến thị trường tài chính/chứng khoán nói chung có bước hồi phục mạnh mẽ. Đại dịch COVID -19,