Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 268
Số giấy: 1
Ngày xuất bản: 01/2021
268 - 01/2021 (1)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Tạp chí Chứng khoán xin giới thiệu với bạn đọc 10 sự kiện, vấn đề tiêu biểu của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2020 được Ban Biên tập lựa chọn dựa trên tiêu chí là những sự kiện, vấn đề thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành Chứng khoán trong dài hạn và những sự kiện có tác động lớn đến diễn biến thị trường cũng như tâm lý nhà đầu tư trong năm 2020.