Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 12
Số giấy: 266
Ngày xuất bản: 12/2020
12 - 12/2020 (266)
Danh sách ấn phẩm
Hội nghị niêm yết và lễ trao giải cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2020
Ngày 04/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Vinpearl Phú Quốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức thành công Hội nghị Niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2020 với chủ đề “DNNY hướng đến phát triển bền vững” nhằm lan tỏa Cuộc bình chọn DNNY trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời khuyến khích các DNNY nâng cao nhận thức và hiệu quả sử dụng Báo cáo phát triển bền vững (PTBV)