Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 11
Số giấy: 265
Ngày xuất bản: 11/2020
11 - 11/2020 (265)
Danh sách ấn phẩm
Kỷ niệm 24 năm thành lập Ngành Chứng khoán Việt Nam
Trải qua 24 năm thành lập và hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hơn 20 năm phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK), ngành Chứng khoán Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước
Công bố thông tin và minh bạch công ty đại chúng quy mô lớn trên Upcom
Quản trị công ty (QTCT) đang trở thành tâm điểm nổi bật, nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ phía các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, cổ đông cũng như các bên có quyền lợi liên quan tới doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư, hiệu quả thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Dự thảo Nghị định mới về quản trị công ty
Kể từ đầu thế kỷ này, những thay đổi lớn về công nghệ, môi trường, địa chính trị và kinh tế - xã hội đã làm thay đổi các kỳ vọng và môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, đại dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế toàn cầu với những tổn thất chưa từng có, tiếp tục tạo ra muôn vàn các rủi ro trên quy mô toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh
Toàn cảnh - Sự kiện
Mặc dù ảnh hưởng từ COVID-19 là không nhỏ, nhưng cú sốc từ dịch bệnh cũng tạo ra một cơ hội hiếm thấy cho cả nhà đầu tư, cả dài hạn và ngắn hạn, có thể mua cổ phiếu của những công ty tốt với mức định giá hấp dẫn hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát
Diễn đàn chứng khoán
Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN)