Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 8
Số giấy: 262
Ngày xuất bản: 08/2020
8 - 08/2020 (262)
Danh sách ấn phẩm
3 năm thị trường chứng khoán phái sinh
Một trong những vai trò quan trọng nhất của công cụ phái sinh là quản trị rủi ro. Theo đó, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh khác với thị trường cổ phiếu, trái phiếu ở chỗ không có chức năng huy động vốn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế, không thúc đẩy luân chuyển hay phân bổ lại các nguồn vốn trong xã hội, mà TTCK phái sinh là nơi đóng gói và chuyển giao các khoản rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận
Diễn đàn chứng khoán
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán là cần thiết để có thể triển khai áp dụng Luật Chứng khoán vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất
Toàn cảnh - Sự kiện
Sau những phiên giao dịch giằng co đan xen với thanh khoản chùng xuống trong những ngày đầu tháng 7/2020, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua những phiên giao dịch biến động mạnh vào cuối tháng khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 trở lại phủ nỗi lo lên khắp các thị trường khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và niềm tin trên TTCK bỗng trở nên mong manh…