Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 10
Số giấy: 276
Ngày xuất bản: 10/2021
10 - 10/2021 (276)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tháng 9/2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế quý III có bức tranh ảm đạm do ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 khiến các chỉ số chính đi ngang và có xu hướng tích lũy