Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 273
Số giấy: 7
Ngày xuất bản: 07/2021
273 - 07/2021 (7)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Quý II vừa qua chứng kiến sự tăng trưởng rất ấn tượng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mặc dù chịu tác động bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, TTCK Việt Nam vẫn duy trì xu thế tăng điểm và nằm trong nhóm những thị trường tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới.