Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/Đáp liên quan đến thiết bị đặt lệnh và địa chỉ vật lý của thiết bị đặt lệnh (Thông tư 134/2017/TT-BTC)
14/11/2018

Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 87 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư 134 bao gồm nhiều nội dung mới, có kế thừa và bổ sung, thay thế quy định Thông tư 87. Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến thiết bị đặt lệnh và địa chỉ vật lý của thiết bị đặt lệnh của Thông tư 134/TT-BTC/2017

Câu 1: Đối với địa chỉ vật lý của thiết bị đặt lệnh có thể lấy thông tin nhận dạng khác trên mobile như UDID, IMEI có được không? Dùng OTP xác thực khi đặt lệnh gửi qua email có hợp lệ không?

Trả lời: Công ty có thể dùng được các thông tin nhận dạng thiết bị đặt lệnh khác như UDID, IMEI. Việc gửi xác thực qua email (đã được đăng ký trước) đến khách hàng là hợp lệ.

Câu 2: Thiết bị đặt lệnh được định nghĩa và thể hiện như thế nào? Có thể thay thế bằng các thông tin nhận dạng khác không ?

Trả lời: Thiết bị đặt lệnh được hiểu là loại thiết bị mà nhà đầu tư sử dụng để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm các thiết bị cố định và di động (máy tính, smartphone,...) và thông tin về thiết bị đặt lệnh phải có trên phiếu lệnh điện tử.

“Thông tin nhận dạng khác đảm bảo tính duy nhất của thiết bị đặt lệnh” được dùng thay thế trong trường hợp công ty chưa có giải pháp để truy xuất địa chỉ MAC của một số thiết bị (Tham khảo câu 17)

Câu 3: Các thông tin nhận dạng khác tương đương địa chỉ MAC? Một số thiết bị đặt lệnh không cho truy xuất địa chỉ MAC. Như vậy trong trường hợp không lấy được địa chỉ vật lý (MAC) thì công ty cần thực hiện những biện pháp bổ sung nào để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Điều 9 Thông tư 134 ?

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 134/2017/TT-BTC quy định: “Phiếu lệnh điện tử phải có tối thiểu các thông tin: Số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán hoặc tên chứng khoán, số lượng và giá giao dịch, thời gian giao dịch (năm, tháng, ngày, giờ, phút), thiết bị đặt lệnh, địa chỉ vật lý của thiết bị đặt lệnh hoặc thông tin nhận dạng khác đảm bảo tính duy nhất của thiết bị đặt lệnh”.

Theo quy định trên, trường hợp công ty chưa có giải pháp để truy xuất địa chỉ MAC của một số thiết bị công ty có thể sử dụng “thông tin nhận dạng khác đảm bảo tính duy nhất của thiết bị đặt lệnh” như sau:

Đối với ứng dụng trên thiết bị di động hoặc trên máy tính

- Ứng dụng trên hệ thiết bị di động: Có thể lấy thông tin nhận dạng khác như: số IMEI, số Serial, WLAN MAC, số Android ID,... trên thiết bị thực hiện giao dịch trực tuyến. 

- Đối với các ứng dụng chạy trực tiếp trên máy tính với các hệ điều hành (Linux, Windows, MacOS...): Việc lấy thông tin địa chỉ MAC và định danh thiết bị đều lấy được thông qua các API (Application Programming Interface) của hệ điều hành. 

Đối với trình duyệt (cho thiết bị di động hoặc máy tính): Trường hợp trình duyệt không hỗ trợ truy xuất các thông tin MAC hay các thông tin nhận dạng khác, công ty xây dựng công cụ mở rộng cho phép truy xuất thông tin nhận dạng thiết bị thông qua các API (vd: plugin) để người dùng cài đặt lên trình duyệt khi có nhu cầu đặt lệnh qua website của công ty.

Đối với tất cả các trường hợp trên, thông tin về nhận dạng thiết bị cần được hệ thống tại công ty chứng khoán lưu trữ và có chức năng tra cứu khi cần thiết.

UBCKNN

Các tin khác