Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Công ty chứng khoán thuộc loại hình TNHH có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không
03/02/2021

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/TT-BTC - Quy định hoạt động của công ty chứng khoán. Theo đó, tại Điều 9 Thông tư này có quy định liên quan đến kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, Điều 9 của Thông tư không quy định cụ thể về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đối với công ty chứng khoán thuộc loại hình công ty TNHH. Vì vậy, tôi có câu hỏi gửi đến Quý cơ quan như sau: "Công ty chứng khoán thuộc loại hình TNHH có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không?”

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán: công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn không phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ. Do đó, công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tổ chức theo hướng mở, có thể có hoặc không có bộ phận kiểm toán nội bộ. Trường hợp có bộ phận kiểm toán nội bộ thì bộ phận đó phải đảm bảo thực hiện các quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

Các tin khác