Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Giới thiệu về Nghị định 156/2020/NĐ-CP
21/01/2021

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nghị định bao gồm 04 Chương, 55 Điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo thực thi Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định quy định chi tiết hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được phân thành 15 mục tương ứng với các nhóm hành vi vi phạm như: vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ; vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam; vi phạm quy định về công ty đại chúng; vi phạm quy định về chào mua công khai; vi phạm quy định về niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; vi phạm quy định về kinh doanh chứng khoán và hành nghề chứng khoán; vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán; vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán, ngân hàng giám sát/lưu ký; vi phạm quy định về công bố thông tin, báo cáo; vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong lĩnh vực chứng khoán... Nghị định quy định xử phạt với mức phạt cao đối với các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 như: phạt tiền tối đa đến 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 05 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân có hành vi giao dịch nội bộ và thao túng TTCK nhưng không thấp hơn 03 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, buộc nộp lại khoản thu trái pháp luật do thực hiện vi phạm; phạt tiền từ 2,5-3 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng, đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định pháp luật... Các tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện hành vi bị nghiêm cấm còn có thể bị đình chỉ hoạt động chứng khoán, dịch vụ chứng khoán có thời hạn; người hành nghề bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; tổ chức phát hành giả mạo giấy tờ bị buộc thu hồi chứng khoán phát hành, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư; tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/đăng ký đại chúng giả mạo giấy tờ bị tịch thu giấy tờ giả mạo, dừng đăng ký công ty đại chúng.

Nghị định 156/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định 108/2013/NĐ-CP và Nghị định 145/2016/NĐ-CP như: quy định mức phạt tiền tối đa được nâng lên theo quy định tại Điều 132 Luật Chứng khoán 2019; nâng mạnh mức phạt tiền đối với các hành vi bị nghiêm cấm; sửa đổi bổ sung các hành vi vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ theo Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn; mở rộng chủ thể có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính...

UBCKNN

Các tin khác