Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/Đáp về Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (giờ giao dịch và giới hạn vị thế)
10/06/2019

Câu 1: Giờ giao dịch của Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ thực hiện như thế nào?

Trả lời: Giờ giao dịch của Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ cụ thể như sau:

- Thời gian giao dịch: Các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.

- Kết cấu phiên giao dịch khớp lệnh:

+ Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa: 8h45 đến 9h00;

+ Phiên khớp lệnh liên tục: 9h00 đến 11h30;

+ Nghỉ trưa: 11h30 đến 13h00;

+ Phiên khớp lệnh liên tục: 13h00 đến 14h45 (không áp dụng phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa).

- Giao dịch thỏa thuận: Trong giờ giao dịch từ 8h45 đến 14h45 (nghỉ trưa: 11h30 đến 13h00). Không áp dụng phiên giao dịch thỏa thuận sau giờ.

Câu 2. Về giới hạn vị thế của Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào?

Trả lời: Về giới hạn vị thế số lượng HĐTL TPCP kỳ hạn 05 năm tối đa được nắm giữ trên 1 tài khoản cụ thể như sau:

- NĐT chứng khoán chuyên nghiệp: 10.000 hợp đồng.

- Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng

- Nhà đầu tư cá nhân: Chưa được phép tham gia giao dịch.

Các tin khác