Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác
13/04/2021

Thực hiện Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; trong đó tại điểm g khoản 1 Điều 6 Quyết định này giao Bộ Tài chính: “Quy định lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư để các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư tham gia ý kiến (tài liệu đính kèm tin: dự thảo Thông tư; thời gian đăng tải: 10 ngày).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750, số máy lẻ 429.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác