Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK
30/06/2021

UBCKNN lấy ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và thị trường chứng khoán

Theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định) để trình Chính phủ xem xét ban hành.

Thực hiện quy định tại Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đăng tải dự thảo Nghị định trong thời hạn ít nhất 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính; địa chỉ: số 234 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 024.3934 0750 – số máy lẻ 729.

UBCKNN

Các tin khác