Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
28/05/2021

Thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý trong lĩnh vực chứng khoán; căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBCK ngày 22 tháng 02 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng11 năm 2016; tại quy định có hướng dẫn hình thức nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán với hai hình thức: Các cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt (VND) thông qua Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN hoặc chuyển khoản vào tài khoản của UBCKNN.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19; để giảm rủi ro cho các cá nhân giao dịch, UBCKNN đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển khoản các khoản phí, lệ phí phải nộp theo thông tin:

+ Tên Tài khoản: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

+ Số Tài khoản: 3511.0.1059481

+ Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Sau khi nộp tiền các tổ chức, cá nhân liên hệ với Bộ phận Tài vụ theo số ĐT 024.39263960 hoặc 0982165688/0974551558 để xác nhận đã nộp tiền và nhận chứng chỉ, giấy phép.

UBCKNN

Các tin khác