Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch đợt 1 năm 2021 và đợt 4 năm 2020 tại Hà Nội
28/04/2021

  

UBCKNN thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 1 năm 2021 và đợt 4 năm 2020 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 13/05 đến 16/05/2021, trong đó:

- Đợt 1 năm 2021: Thi từ ngày 13 đến ngày 15/05/2021

- Đợt 4 năm 2020: Thi ngày 16/05/2021

Ghi chú: Danh sách thí sinh và phân ca thi (thông báo sau)

  Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Tư liệu - Tin học, Trung tâm NCKH&ĐTCK, điện thoại (0243) 35535876.

  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân đăng ký tham gia dự thi được biết.

UBCKNN

Các tin khác