Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2021
22/03/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2021 gồm: thời gian, địa điểm dự kiến thu hồ sơ và tổ chức thi sát hạch cụ thể như sau:

- Đợt 1:

Tại Hà Nội:

  + Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/03/2021 đến ngày 14/04/2021 trong giờ hành chính.  

   + Ngày thi dự kiến: 28 và 29/04/2021.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Đợt 2:

  Tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/04/2021 đến ngày 04/05/2021 trong giờ hành chính.

+ Ngày thi dự kiến: 20 và 21/5/2021.

  + Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ghi chú: Các thí sinh đã đăng ký dự thi Đợt 3 năm 2020 (Tại Tp Hồ Chí Minh) sẽ thực hiện thi vào Đợt thi này.

- Đợt 3:

Tại Hà Nội:

  + Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/07/2021 đến ngày 02/08/2021 trong giờ hành chính.  

+ Ngày thi dự kiến: 19 và 20/08/2021.

+ Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Đợt 4:

  Tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/09/2021 đến ngày 01/10/2021 trong giờ hành chính.

+ Ngày thi dự kiến: 21&22/10/2021.

  + Địa điểm thu hồ sơ và tổ chức thi: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.

UBCKNN

Các tin khác