Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ông Nguyễn Thiện Thành
09/01/2020

Ngày 07/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Thiện Thành (Địa chỉ tại P6, tầng 1, chung cư 73/8 Hồ Hảo Hớn, phường Công Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau: Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ông Nguyễn Thiện Thành là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (mã chứng khoán: HNM) đã thực hiện giao dịch mua 15.000 cổ phiếu và bán 1.036.000 cổ phiếu HNM vào ngày 28/6/2019, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của HNM. Ngày 02/7/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo sở hữu của ông Thành, theo đó ông Thành báo cáo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 1.036.000 cổ phiếu đã bán 1.036.000 cổ phiếu HNM vào ngày 28/6/2019 dẫn đến không còn nắm giữ cổ phiếu của HNM).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác