Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Diệu Linh
10/01/2020

Ngày 08/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Diệu Linh (địa chỉ: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 21/08/2019, bà Nguyễn Thị Diệu Linh đã bán 191.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PPE) dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch giảm từ 191.900 cổ phiếu (9,59%) xuống 0 cổ phiếu (0%), không còn là cổ đông lớn của PPE nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác