Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam-Hà Nội
08/01/2020

Ngày 06/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam-Hà Nội (Địa chỉ: Số 30A, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 (họp ngày 20/4/2016), BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (họp ngày 20/4/2017), Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (họp ngày 9/4/2018), Báo cáo thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác