Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thu Hồng
08/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 06/01/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thu Hồng (Địa chỉ: 697D Đường số 5, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 22.500.000 (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (bà Nguyễn Thu Hồng là người liên quan của ông Phạm Duy Tân-thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (mã chứng khoán: ILB) đăng ký bán 750.000 cổ phiếu ILB từ ngày 10/6/2019 đến ngày 9/7/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 16/7/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Nguyễn Thu Hồng).

- Phạt tiền 22.500.000 (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (bà Nguyễn Thu Hồng đăng ký bán 750.000 cổ phiếu ILB từ ngày 20/7/2019 đến ngày 19/8/2019 và đã thực hiện bán 750.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 24/7/2019 đến ngày 05/08/2019. Tuy nhiên, đến ngày 20/8/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thu Hồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác