Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Thanh Tùng
07/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 06/01/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Thanh Tùng (Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Thành phố Hải Dương), cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu đồng) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ngày 08/07/2019, ông Vũ Thanh Tùng- người có liên quan đến bà Cao Hà Linh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã chứng khoán: C69) đã thực hiện giao dịch bán 160.700 cổ phiếu C69 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác