Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương
07/01/2020

Ngày 02/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, cụ thể như sau: Phạt tiền: 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 08/10/2018, bà Nguyễn Thị Thu Hương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (mã chứng khoán: HHR) đã mua 25.000 cổ phiếu HHR, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu tăng từ 77.125 cổ phiếu HHR (5,58%) lên 102.125 cổ phiếu HHR (7,39%). Đến ngày 29/10/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Thu Hương).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác