Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đức Dũng
07/01/2020

Ngày 03/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đức Dũng (địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với ông Lê Đức Dũng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (ông Lê Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán: TSG) đã đăng ký giao dịch mua 40.000 cổ phiếu TSG từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên, đến ngày 06/8/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Dũng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác