Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thụy Như Quỳnh
22/10/2013

Ngày 21/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thụy Như Quỳnh là chị ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo trước khi giao dịch bán 43.480 cổ phiếu SMC, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác