Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình
27/12/2019

Ngày 26/12/2019, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (địa chỉ: tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác