Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
27/12/2019

Ngày 26/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 407/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư IMG (địa chỉ: 155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (ngày 10/01/2018, Công ty cổ phần Đầu tư IMG, tổ chức liên quan đến ông Võ Đông Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT GAS (mã chứng khoán: MTG) đã bán 470.895 cổ phiếu MTG nhưng đến ngày 30/3/2018, Công ty mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác