Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Khắc Bàng
26/12/2019

Ngày 24/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 405/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Bàng (địa chỉ: Tổ 5, Khu 2, phường Văn Cơ, Việt Trì, Phú Thọ), cụ thể như sau:

Phạt tiền 27.500.000 đồng (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/ 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Từ ngày 25/01/2018 đến ngày 29/01/2018, ông Nguyễn Khắc Bàng, người liên quan đến ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã bán 108.400 cổ phiếu LPB, nhưng đến ngày 07/02/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Khắc Bàng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác