Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
23/12/2019

Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 401/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (địa chỉ: tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về các tài liệu: Điều lệ Công ty; Bản cung cấp thông tin lãnh đạo mới bổ nhiệm; Báo cáo tài chính Quý I/2017).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác