Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Huấn
09/04/2021

Ngày 07/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Huấn, địa chỉ: Khu dân cư Bắc Thăng Long – Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Hữu Huấn là người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Ba - Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) đã thực hiện mua 192.970 cổ phiếu FLC và bán 192.970 cổ phiếu FLC từ ngày 29/9/2020 đến ngày 13/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2021.

UBCKNN

Các tin khác