Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Văn Thư
09/04/2021

Ngày 07/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thư (Đăng ký thường trú: phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Phạm Văn Thư - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Mã chứng khoán: SCL) đăng ký giao dịch mua 30.000 cổ phiếu SCL từ ngày 08/7/2020 đến ngày 30/7/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 21.800 cổ phiếu SCL trong thời gian này. Ngày 07/8/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Văn Thư).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác