Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Vũ Hiếu
05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 926/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Hiếu (Địa chỉ: Khu 16 TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi vi phạm hành chính: không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 09/4/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (mã chứng khoán: MPT) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 0% lên 5,85%); ngày 29/4/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch bán 1.000.000 cổ phiếu MPT dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 5,85% xuống 0%) nhưng không công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác