Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
26/01/2022

Ngày 26/01/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (địa chỉ: Tầng 4 và tầng 7, tòa nhà Ruby, 81-83-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 85 triệu đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Tháng 12/2020, Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (Công ty) ký hợp đồng đặt cọc với Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm để nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở với giá trị hợp đồng là 650 tỷ đồng và thực hiện đặt cọc 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm, chiếm 123,7% tổng tài sản của Công ty (số liệu tính theo Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét) nhưng không thực hiện công bố thông tin theo quy định).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

  

Các tin khác