Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Ê đen
03/01/2020

Ngày 31/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 415/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Ê đen (Địa chỉ: 94-96 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Ê đen không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác