Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP chứng khoán FPT
03/01/2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 412/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán FPT (Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo quy định tại, Khoản 22 và Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán (Trong năm 2019, khi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, Công ty cổ phần chứng khoán FPT không ký hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác