Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình
30/12/2019

Ngày 27/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 408/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Công ty), địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật (Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm; Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến BCTC bán niên năm 2018, 2019; Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến BCTC quý I/2018; Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HOSE: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2017, số 20/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HOSE: Giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/01/2018; Công ty CBTT không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2019.

Các tin khác